390,000 سالانه

LH100

فضای هاست - 100 مگابایت
پهنای باند - 1000 مگابایت
تعداد ایمیل - 20 عدد
تعداد دیتابیس - 20عدد
دامنه رایگان - ندارد
سالانه - 390000 ریال
شش ماه - ندارد

سفارش دهید

470,000 سالانه

LH250

فضای هاست - 250 مگابایت
پهنای باند - 2500 مگابایت
تعداد ایمیل - 30 عدد
تعداد دیتابیس - 30عدد
دامنه رایگان - ندارد
سالانه - 470000 ریال
شش ماه - ندارد

سفارش دهید

75,000 ماهانه

LH500

فضای هاست - 500 مگابایت
پهنای باند - 5000 مگابایت
تعداد ایمیل - 100 عدد
تعداد دیتابیس - 100عدد
دامنه رایگان - ندارد
سالانه - 750000 ریال
ماهانه - 75000 ریال

سفارش دهید

87,000 ماهانه

LH1000

فضای هاست - 1000 مگابایت
پهنای باند - 10000 مگابایت
تعداد ایمیل - 200 عدد
تعداد دیتابیس - 200عدد
دامنه رایگان - دارد (خرید سالانه)
سالانه - 870000 ریال
شش ماه - 435000 ریال

سفارش دهید

135,000 ماهانه

LH2000

فضای هاست- 2000 مگابایت
پهنای باند - 20000 مگابایت
تعداد ایمیل - 400 عدد
تعداد دیتابیس - 400عدد
دامنه رایگان - دارد (خرید سالانه)
سالانه - 1350000 ریال
شش ماه - 670000 ریال

سفارش دهید

170,000 ماهانه

LH5000

فضای هاست - 5000 مگابایت
پهنای باند - نامحدود
تعداد ایمیل - نامحدود
تعداد دیتابیس - نامحدود
دامنه رایگان - دارد (خرید سالانه)
سالانه - 1700000 ریال
شش ماه - 850000 ریال

سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution