130,000 ماهانه

RDH_20G

فضای دانلود - 20000 مگابایت
پهنای باند - 200000 مگابایت
اکانت دانلود - 3 عدد
اکانت FTP - 30 عدد
پشتیبانی از PHP - بله
کنترل پنل - DirectAdmin
دیتابیس - ندارد
سالانه - 1300000 ریال
دامنه رایگان - ندارد

سفارش دهید

260,000 ماهانه

RDH_50G

فضای دانلود - 50000 مگابایت
پهنای باند - 500000 مگابایت
اکانت دانلود - 6 عدد
اکانت FTP - 50 عدد
پشتیبانی از PHP - بله
کنترل پنل - DirectAdmin
دیتابیس - ندارد
سالانه - 2600000 ریال
دامنه رایگان - دارد

سفارش دهید

410,000 ماهانه

RDH_100G

فضای دانلود - 100000 مگابایت
پهنای باند - 1000000 مگابایت
اکانت دانلود - 12 عدد
اکانت FTP - 100 عدد
پشتیبانی از PHP - بله
کنترل پنل - DirectAdmin
دیتابیس - ندارد
سالانه - 4100000 ریال
دامنه رایگان - دارد

سفارش دهید

1,030,000 ماهانه

RDH_500G

فضای دانلود - 500000 مگابایت
پهنای باند - 5000000 مگابایت
اکانت دانلود - 24 عدد
اکانت FTP - 200 عدد
پشتیبانی از PHP - بله
کنترل پنل - DirectAdmin
دیتابیس - ندارد
سالانه - 10300000 ریال
دامنه رایگان - دارد

سفارش دهید

1,700,000 ماهانه

RDH_1000G

فضای دانلود - 1000000 مگابایت
پهنای باند - 10000000 مگابایت
اکانت دانلود - 48 عدد
اکانت FTP - 300 عدد
پشتیبانی از PHP - بله
کنترل پنل - DirectAdmin
دیتابیس - ندارد
سالانه - 17000000 ریال
دامنه رایگان - دارد

سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution