260,000 ماهانه

RLH10000

فضای هاست - 10000 مگابایت
پهنای باند - 100000 مگابایت
تعداد ایمیل - نامحدود
تعداد دیتابیس - نامحدود
دامنه رایگان - ندارد
ماهانه - 260000 ریال
سالانه - 2600000 ریال

سفارش دهید

400,000 ماهانه

RLH20000

فضای هاست - 20000 مگابایت
پهنای باند - 200000 مگابایت
تعداد ایمیل - نامحدود
تعداد دیتابیس - نامحدود
دامنه رایگان - ندارد
ماهانه - 400000 ریال
سالانه - 4200000 ریال

سفارش دهید

680,000 ماهانه

RLH40000

فضای هاست - 40000 مگابایت
پهنای باند - 400000 مگابایت
تعداد ایمیل - نامحدود
تعداد دیتابیس - نامحدود
دامنه رایگان - دارد
ماهانه - 680000 ریال
سالانه - 7300000 ریال

سفارش دهید

130,000 ماهانه

RLH5000

فضای هاست - 5000 مگابایت
پهنای باند - 50000 مگابایت
تعداد ایمیل - نامحدود
تعداد دیتابیس - نامحدود
دامنه رایگان - ندارد
ماهانه - 130000 ریال
سالانه - 1300000 ریال

سفارش دهید

900,000 ماهانه

RLH50000

فضای هاست - 50000 مگابایت
پهنای باند - 500000 مگابایت
تعداد ایمیل - نامحدود
تعداد دیتابیس - نامحدود
دامنه رایگان - دارد
ماهانه - 900000 ریال
سالانه - 9000000 ریال

سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution