270,000 سالانه

WH100

فضای هاست - 100 مگابایت
پهنای باند - 10000 مگابایت
تعداد ایمیل - نامحدود
تعداد دیتابیس - نا محدود
دامنه رایگان - ندارد
سالانه - 270000 ریال
شش ماه - ندارد

سفارش دهید

1,180,000 سالانه

WH1000

فضای هاست - 1000 مگابایت
پهنای باند - 100000 مگابایت
تعداد ایمیل - نامحدود
تعداد دیتابیس - نا محدود
دامنه رایگان - ندارد
سالانه - 1180000 ریال
شش ماه - ندارد

سفارش دهید

380,000 سالانه

WH200

فضای هاست - 200 مگابایت
پهنای باند - 20000 مگابایت
تعداد ایمیل - نامحدود
تعداد دیتابیس - نا محدود
دامنه رایگان - ندارد
سالانه - 380000 ریال
شش ماه - ندارد

سفارش دهید

480,000 سالانه

WH300

فضای هاست - 300 مگابایت
پهنای باند - 30000 مگابایت
تعداد ایمیل - نامحدود
تعداد دیتابیس - نا محدود
دامنه رایگان - ندارد
سالانه - 480000 ریال
شش ماه - ندارد

سفارش دهید

680,000 سالانه

WH500

فضای هاست - 500 مگابایت
پهنای باند - 50000 مگابایت
تعداد ایمیل - نامحدود
تعداد دیتابیس - نا محدود
دامنه رایگان - ندارد
سالانه - 680000 ریال
شش ماه - ندارد

سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution